Ana Sayfa Menu Resimler Rezervasyon Basýnda Biz Ýletiþim
 
 

Boðazýn derin maviliðinden sofranýza gelen lezzetin adresi...

Dolphin Class Restaurant, yaklaþýk 10 yýldýr Sarýyer’in huzurlu atmosferine ve boðazýn derin maviliðine karþý, lezzetli balýk yemekleri ile, þýk ve konforlu dekorasyonuyla, kaliteli hizmet anlayýþýyla misafirlerini konuk ediyor. Mekan, sahibi olduðu Erhan Yýlan’ýn profesyonelliðinde Sarýyer'in en gözde adresi konumunda...

Babadan oðla geçen tecrübe ve kaliteli hizmet anlayýþý... 
Seneler önce Erhan Yýlan'ýn babasý Cafer Yýlan, engin tecrübelerini Urcan Balýk Restaurant’ta kendini yetiþtirerek kazanmýþ. Balýk spesiyallerini deneyimleriyle, Dolphin Class Restaurant’ta devam ettirmeyi amaçlamýþ. 1997 yýlýndan beri babadan oðla geçen tecrübe ve kaliteli hizmet anlayýþý ile faaliyetlerini sürdürmekteler.

En seçkin deniz ürünleri mönüsü...
Dolphin Class Restaurant, her mevsim taze balýklarý ve deniz ürünlerini, tutkunu olacaðýnýz bir mönüde buluþturuyor. En seçkin deniz ürünleri,  kusursuz servisiyle sunuluyor. Çeþitli kalitedeki þaraplarý da bu lezzetlerin beraberinde denenebiliyor. Spesiyalinde, bugüne kadar adýna ve tadýna az rastlanýr türden olan “Deniz Mahsullü Patlýcanlý Kebap” bulunuyor. Tatlýlardan, müþterilerin en çok beðendikleri arasýnda “Kaymaklý Ayva Tatlýsý” yer alýyor. Çikolatalý sufle, spangle diðer çeþitlerinden. Tatlýlarýn tamamý kendi imalatlarýndan oluþuyor. Servisleri gündüz saat 11:00’den gece 01:00’e kadar sürüyor. 

     
 

|ana sayfa|       |menu|         |resimler|         |rezervasyon|        |basýnda biz|         |iletiþim|

Bu site microsoft internet explorer'da görüntülenecek þekilde hazýrlanmýþtýr. Diðer tarayýcýlarda tablo ve font büyüklükleri farklý görüntülenebilir. En iyi görüntü 1024X768 çözünürlükte izlenir. Sitedeki içerik izinsiz olarak kullanýlamaz.

(c) 2000 - 2019 Dolphin Balýk Restaurant

Web Tasarým

Web Tasarým,web tasarýmý